Application of automation for low cost aircraft cabin simulator

C.F. Tan, W. Chen, G.J.A. Boomen, van den, G.W.M. Rauterberg

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of automation for low cost aircraft cabin simulator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen