Application of ASA supported noble metal catalysts in the deep hydrodesulphurisation of diesel fuel

H.R. Reinhoudt, R. Troost, S. Schalkwijk, van, Dick van Langeveld, S.T. Sie, H. Schulz, D. Chadwick, J. Cambra, V.H.J. Beer, de, J.A.R. Veen, van, J.L.G. Fierro, J.A. Moulijn

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of ASA supported noble metal catalysts in the deep hydrodesulphurisation of diesel fuel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen