Application of a multiscale constitutive framework to real gas turbine components

T. Tinga, W.A.M. Brekelmans, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of a multiscale constitutive framework to real gas turbine components'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen