Application of a gradient ductile damage model to metal forming processes including crack propagation and mesh adaptivity

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of a gradient ductile damage model to metal forming processes including crack propagation and mesh adaptivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen