Application of a fuzzy controller in a warm water plant

W.J.M. Kickert, H.R. Nauta Lemke, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

185 Citaten (Scopus)
144 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)301-308
TijdschriftAutomatica
Volume12
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1976
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit