Application of a dynamic vibration absorber to a piecewise linear beam system under pre-tension

J.C.A. Bruin, de

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's36
StatusGepubliceerd - 2005

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume2005.007

Bibliografische nota

DCT 2005.007

Citeer dit