Applicability of the polynomial chaos expansion method for personalization of a cardiovascular pulse wave propagation model

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
339 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Applicability of the polynomial chaos expansion method for personalization of a cardiovascular pulse wave propagation model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen