Applicability of the polynomial chaos expansion method for personalization of a cardiovascular pulse wave propagation model (Erratum)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere02720
Aantal pagina's1
TijdschriftInternational Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering
Volume31
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul 2015

Bibliografische nota

Erratum

Citeer dit