Appliance for fixing a subject's head in research work on eye movements

M.A. Ban, van den, C. Schumm, J.P. Oosterveld

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)184-186
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Appliance for fixing a subject's head in research work on eye movements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit