Apparent strong biquadratic contributions to the interlayer exchange coupling in Fe/Si multilayers

J. Kohlhepp, F.J.A. den Broeder, M. Valkier, A. van der Graaf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Apparent strong biquadratic contributions to the interlayer exchange coupling in Fe/Si multilayers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics