Aperiodic transformations

G. Helmberg, F.H. Simons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aperiodic transformations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde