ApartGame: a multi-user tabletop game platform for intensive public use

H.M.J. Mortel, van de, J. Hu

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'ApartGame: a multi-user tabletop game platform for intensive public use'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science