Antiferromagnetic Potts model on the Erdős-Rényi random graph

P. Contucci, S. Dommers, C. Giardinà, S. Starr

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Antiferromagnetic Potts model on the Erdős-Rényi random graph'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie