Anticipatory ERD, a comparative EEG and MEG study

M.C.M. Bastiaansen, K.B.E. Böcker, C.H.M. Brunia, H. Spekreijse, J.P.A. Verbunt, B.W. van dijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Artikelnummer123
  Pagina's (van-tot)49-49
  Aantal pagina's1
  TijdschriftInternational Journal of Psychophysiology
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Bibliografische nota

  SYMPOSIUM 22A: Event Related Changes of Rhythmic Activity in the Brain (ERD, ERS) Part I

  Citeer dit