Anticipation in speech production and its implications for perception

S.G. Nooteboom, A. Cohen

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Anticipation in speech production and its implications for perception'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit