Antibody-controlled actuation of DNA-based molecular circuits

W. Engelen, L.H.H. Meijer, B. Somers, T.F.A. de Greef, M. Merkx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
159 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antibody-controlled actuation of DNA-based molecular circuits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen