Anti-angiogenesis therapy can overcome endothelial cell anergy and promote leukocyte-endothelium interactions and infiltration in tumors

A.E. Dirkx, M.G.A. Oude Egbrink, Karolien Castermans, D.W.J. Schaft, van der, V.L.J.L. Thijssen, R.P.M. Dings, L. Kwee, K.H. Mayo, J. Wagstaff, J.C.A. Bouma-ter Steege, A.W. Griffioen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

189 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Anti-angiogenesis therapy can overcome endothelial cell anergy and promote leukocyte-endothelium interactions and infiltration in tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen