Anteroposterior drawer measurements in the knee using an instrumented test device

P. Edixhoven, H.W.J. Huiskes, R. Graaf, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
186 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Anteroposterior drawer measurements in the knee using an instrumented test device'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions