Anteroposterior drawer measurements in the knee using an instrumented test device

P. Edixhoven, H.W.J. Huiskes, R. Graaf, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
140 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Anteroposterior drawer measurements in the knee using an instrumented test device'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen