Antennas for silicon-based mm-wave FMCW radars: antenna integration and MIMO system design

Bedilu Befekadu Adela

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2333 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Smolders, A.B. (Bart) , Promotor
  • van Beurden, Martijn C., Promotor
Datum van toekenning4 nov. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4896-5
StatusGepubliceerd - 4 nov. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit