Antennas and mirrors reflectivity at 100 - 200 GHz

Myasnikova Svetlana, Vladimir Parshin, Kees van 't Klooster, Lioubtchenko Dmitri

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antennas and mirrors reflectivity at 100 - 200 GHz'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen