Antecedents and consequences of teamwork quality in new product development projects : An emporical investigation

M. Dayan, A.C. Benedetto, Di

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

59 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antecedents and consequences of teamwork quality in new product development projects : An emporical investigation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science

Psychology