Antecedents and consequences of environmental stewardship in boundary-spanning B2B teams

J.C. Ruyter, de, A. Jong, de, M.G.M. Wetzels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antecedents and consequences of environmental stewardship in boundary-spanning B2B teams'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie