AnsibleMetrics - A Python library for measuring Infrastructure-as-Code blueprints in Ansible.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'AnsibleMetrics - A Python library for measuring Infrastructure-as-Code blueprints in Ansible.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen