Anomalous precipitation hardening in Al-(1 wt%)Cu thin films

LI J.C. Bergers, J.Th.M. De Hosson, M.G.D. Geers, J.P.M. Hoefnagels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
214 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Anomalous precipitation hardening in Al-(1 wt%)Cu thin films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie