Anomalous behaviour of the current noise in long-narrow-channel MOSFETS and its interpretation

L.K.J. Vandamme, L.B. Kiss, O.L.J. Stoelinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Anomalous behaviour of the current noise in long-narrow-channel MOSFETS and its interpretation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie