Anomalous behaviour of sodium in isotachophoresis

J.C. Reijenga, T.P.E.M. Verheggen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
86 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Anomalous behaviour of sodium in isotachophoresis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen