Anomalies in RAFT mediated miniemulsion polymerization

J.B. McLeary, M.C. Hermant, H. Matahwa, B. Klumperman, R.D. Sanderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)140-141
TijdschriftPolymer Preprints
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Anomalies in RAFT mediated miniemulsion polymerization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit