Annoyance due to radio interference of an alternating pulse type

B.L. Cardozo, Th.A. Jong, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)34-37
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit