Anisotropy in Normal Force and Friction during Active Tracing

Kaho Kurimoto, Astrid M.L. Kappers, Yoshihiro Tanaka

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelLecture Notes in Computer Science
UitgeverijSpringer
StatusGeaccepteerd/In druk - 2024

Citeer dit