Anisotropic spatial structure of deep acceptor states in GaAs and GaP

C. Celebi, P.M. Koenraad, A.Yu. Silov, W. Roy, van, A.M. Monakhov, J.-M. Tang, M.E. Flatté

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
88 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Anisotropic spatial structure of deep acceptor states in GaAs and GaP'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie