Anisotropic iridescence and polarization patterns in a direct ink written chiral photonic polymer

Jeroen A.H.P. Sol, H. Sentjens, Lanti Yang, Nadia Grossiord, Albert P.H.J. Schenning (Corresponding author), Michael G. Debije (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Anisotropic iridescence and polarization patterns in a direct ink written chiral photonic polymer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen