Anisotropic infrared light emission from quasi-1D layered TiS3

A. Khatibi (Corresponding author), Rasmus Godiksen, Saravana Basuvalingam, Daniele Pellegrino, Ageeth Bol, Babak Shokri, Alberto G. Curto (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
48 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Anisotropic infrared light emission from quasi-1D layered TiS<sub>3</sub>'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie