Anisotropic hygro-expansion in hydrogel fibers owing to uniting 3D electrowriting and supramolecular polymer assembly

Dan Jing Wu, Niels H. Vonk, Brigitte A.G. Lamers, Miguel Castilho, Jos Malda, Johan P.M. Hoefnagels, Patricia Y.W. Dankers (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Anisotropic hygro-expansion in hydrogel fibers owing to uniting 3D electrowriting and supramolecular polymer assembly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie