Anisotropic hygro-expansion in hydrogel fibers owing to uniting 3D electrowriting and supramolecular polymer assembly

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Anisotropic hygro-expansion in hydrogel fibers owing to uniting 3D electrowriting and supramolecular polymer assembly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie