Angles and distances in $n$-dimensional euclidean and noneuclidean geometry (II)

J.J. Seidel

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Angles and distances in $n$-dimensional euclidean and noneuclidean geometry (II)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde