Angles and distances in $n$-dimensional euclidean and noneuclidean geometry (II)

J.J. Seidel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  This article also appeared in Indagationes mathematicae.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)336-340
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1955

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Angles and distances in $n$-dimensional euclidean and noneuclidean geometry (II)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit