Angle Independency of Fetal Speckle Tracking Echocardiography: a commentary letter

Thomas J. Nichting (Corresponding author), Chantelle M. de Vet, Myrthe van der Ven, Daisy A.A. van der Woude, Ruud J.G. van Sloun, S. Guid Oei, Noortje H.M. van Oostrum, Judith O.E.H. van Laar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)783-785
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the American Society of Echocardiography
Volume35
Nummer van het tijdschrift7
Vroegere onlinedatum8 mrt. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2022

Citeer dit