Anginex, a designed peptide that inhibits angiogenesis

A.W. Griffioen, D.W.J. Schaft, van der, A.F. Barendsz-Janson, A. Cox, H.A.J. Struijker Boudier, H.F.P. Hillen, K.H. Mayo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

162 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Anginex, a designed peptide that inhibits angiogenesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology