Anger and Its direction in collaborative software development

D. Gachechiladze, F. Lanubile, N. Novielli, A. Serebrenik

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

68 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten