Anchor effects in the perception of slant

H. Bouma, J.J. Andriessen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Anchor effects in the perception of slant'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.