Analyzing the trajectories of patients with sepsis using process mining

F. Mannhardt, D. Blinde

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    33 Citaten (Scopus)
    277 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analyzing the trajectories of patients with sepsis using process mining'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen