Analyzing the relationships between citizens' emotions and their momentary satisfaction in urban public spaces

Minou Weijs-Perrée (Corresponding author), Gamze Z. Dane, Pauline E.W. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten