Analyzing the relationships between citizens' emotions and their momentary satisfaction in urban public spaces

Minou Weijs-Perrée (Corresponding author), Gamze Z. Dane, Pauline E.W. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analyzing the relationships between citizens' emotions and their momentary satisfaction in urban public spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology