Analyzing the molecular weight distribution in supramolecular polymers

S.A. Schmid, R.J. Abbel, A.P.H.J. Schenning, E.W. Meijer, R.P. Sijbesma, L.M. Herz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analyzing the molecular weight distribution in supramolecular polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen