Analyzing the Effects of Distractions While Working from Home on Burnout Complaints and Stress Levels among Office Workers during the COVID-19 Pandemic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analyzing the Effects of Distractions While Working from Home on Burnout Complaints and Stress Levels among Office Workers during the COVID-19 Pandemic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen