Analyzing rate-constrained beamforming schemes in binaural hearing aids

S. Srinivasan, A.C. Brinker, den

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analyzing rate-constrained beamforming schemes in binaural hearing aids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen