Analyzing rate-constrained beamforming schemes in binaural hearing aids

S. Srinivasan, A.C. Brinker, den

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Sheet presentatie
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the XVII European Signal Processing Conference (EUSIPCO), August 24-28, 2009, Glasgow, Scotland
Pagina's1854-1858
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analyzing rate-constrained beamforming schemes in binaural hearing aids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit