Analyzing heterogeneity in passenger satisfaction, loyalty, and complaints with air-rail integrated services

Yalong Yuan, Min Yang (Corresponding author), Tao Feng, Soora Rasouli, Xinpei Ruan, Xinyu Wang, Yu Li

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
42 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analyzing heterogeneity in passenger satisfaction, loyalty, and complaints with air-rail integrated services'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen