Analyticity of solutions to nonlinear parabolic equations on manifolds and an application to Stokes flow

J. Escher, G. Prokert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

We prove a general regularity result for fully nonlinear, possibly nonlocal parabolic Cauchy problems under the assumption of maximal regularity for the linearized problem. We apply this result to show joint spatial and temporal analyticity of the moving boundary in the problem of Stokes flow driven by surface tension.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-35
TijdschriftJournal of Mathematical Fluid Mechanics
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analyticity of solutions to nonlinear parabolic equations on manifolds and an application to Stokes flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit